Game Hall


parade(dieu binh)

bạn hãy điều khiển binh đoàn của bạn đi khắp năm châu trên thế giới. hãy chú ý tránh những chướng ngại vật, nó sẽ làm cho cuộc hành quân của bạn bị ngưng lại. sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đoàn quân của bạn nhân phim khoảng trắng để bắt đầu chơi

Tags: Action   dieu   binh   en   game   vui   hanh   quan   vui   nhon  ________________________
Game Hall | more Flash Games